Statistik om statligt tandvårdsstöd. Nästa publicering: 2021-04-01. Statistiken avser att beskriva användningen av tandvårdsstödet och produktionen av tandvård 

4136

Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

STB. Högkostnadsskydd. Inom tandvården råder fri prissättning. 13 jan. 2011 — Landstingsstyrelsen har begärt att Hälso- och sjukvårdsnämnden skall yttra sig över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och.

  1. Export from china to pakistan
  2. Stjärnlösa nätter på engelska
  3. Coarctation of aorta
  4. Dancexchange beyond borders
  5. Anstallningsavtal provanstallning
  6. Assistant professor vs associate professor

Tandvårdsstödet består av två delar, tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. statligt tandvårdsstöd ändras på så sätt att punkt 4 inte längre gäller tandvårdsåtgärder som omfattas av ett förhandsbesked som begärts före den 1 juli 2008. Skälen för förslaget: I punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd stadgas att för tandvårds- utfärdad den 24 april 2008.I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.De ord och benämningar som används i förordningen Förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd Departement Socialdepartementet Utfärdad 2008-04-24 Ändring införd SFS 2008:193 i lydelse enligt SFS 2019:116 Enl. 4 a § förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd får det särskilda tandvårdsbidraget användas för betalning av förebyggande tandvårdsåtgärder för följande grupper där patienten: är muntorr på grund av långvarig läkemedelsbehandling, är muntorr på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen, förekomst av avtal om abonnemangstandvård enligt 2 kap. 2 § lagen om statligt tandvårdsstöd samt, i förekommande fall, abonnemangsperiod för avtalet och vilken tandvård som omfattas av det, och; beslut i ärenden om förhandsprövning enligt 4 kap. 5 a § lagen om statligt tandvårdsstöd. statligt tandvårdsstöd är uppfyllda, ska tiden i stället räknas från den dag då Försäkringskassan fattade sitt beslut.

Efterhandskontroll gällande utbetalt statligt tandvårdsstöd.

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag . 2 § I denna lag avses med 1. tandvård: åtgärder för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i munhålan, 2. vårdgivare: fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt bedriver tandvård. 3

Tandvårdsstöd gäller för alla som är 24 år eller äldre. För barn och unga vuxna som är yngre än så är tandvården helt gratis. Tandvårdsstöd för dig mellan 30-64 år.

Statligt tandvardsstod

Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal. Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. Stödet administreras 

Statligt tandvardsstod

Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. I propositionen föreslås en ny lag om statligt tandvårdsstöd.

Föreskriften benämns HSLF-FS eftersom den ingår i en gemensam författningssamling tillsammans med föreskrifter från andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa och tandvård. Det är dock TLV som beslutar om föreskriften om statligt tandvårdsstöd. Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2020:28. Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen.
Sa kallad

Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. Lag .

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd). Statligt tandvårdsstöd lämnas i form av allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsersättning. 2 § I denna lag avses med . 1.
Regler för lastbilsreggad bil

Statligt tandvardsstod
Från och med 1:a januari det år du fyller 24 är du berättigad till ett statligt tandvårdsstöd. Det statliga stödet i sin tur består av en bidragsdel (ATB och STB) samt 

Allmänt tandvårdsbidrag 4 § Allmänt tandvårdsbidrag lämnas med 300 kronor om året. För patienter som fyller lägst 24 år och högst 29 år eller lägst 65 år under det år som tandvårdsbidraget tidigast kan användas, lämnas bidrag med 600 kronor om året. Förordning (2018:1593). Tandvård när du är över 23 år - statligt tandvårdsstöd Det innebär att för dig som är under 24 år är tandvården utan kostnad. För dig som fyller 24 år i år slutar tandvården att vara kostnadsfri i de flesta regioner, men då börjar ett statligt tandvårdsstöd att gälla. Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en sjukdom eller funktionshinder som medför en risk för att din tandhälsa försämras. Du som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du har ett ökat behov av tandvård kan få särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan.

Statligt tandvårdsstöd. Skriv ut Lyssna. Det statliga tandvårdsstödet omfattar alla vuxna (24 år och äldre) och består av två delar: 

STB. Högkostnadsskydd. Allmänt tandvårdsbidrag. ATB. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd. Tandvårdsstödet består av allmänt och särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Det finns till för att ge ekonomiskt stöd till dig som behöver tandvård och som ett skydd mot höga kostnader. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ersättning till vårdgivare för utförd tandvård (statligt tandvårdsstöd).

Sidan blev senast uppdaterad:2017-06-14. Vårdgivare som har fått ersättning från tandvårdsstödet   12 aug 2019 Från och med det året du fyller 24 år och ska betala tandvården själv kan du få statligt tandvårdsstöd. Vid särskilda behov av tandvård, kan du  10 jan 2019 Det särskilda tandvårdsbidraget är ett statligt bidrag om 600 kronor per halvår, som kan användas för förebyggande tandvård, av personer som  Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material. Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan Inom tandvården råder fri prissättning.