Skolverket och Skolinspektionen Ansökan om att bedriva försöksverksamhet gällande distansundervisning för elever i grundskolan och gymnasieskolan inom avgränsade områden. Härmed anhåller 14 kommuner med utvalda skolor (se bilaga) i Västerbottens län,

3112

Skolverket önskar därför att lämna möjlighet för mer undervisning. Skolverket kommer att ge stöd till skolorna med betygsstödjande bedömningsstöd. För SFI och vuxenutbildningen på gymnasial nivå gäller även att de prov som redan har beställts och har en fortsatt användningstid inte ska användas under resten av våren, till och med den 30 juni 2021.

Sveriges högstadieskolor ska få möjlighet att bedriva distansundervisning under våren. Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson välkomnar beslutet men menar samtidigt att vissa elever kan drabbas negativt. Distansundervisning för elever i grundskolan. Här kommer vi under en tid samla stöd för dig som inte kan delta på lektionerna i skolan. Det är en hjälp för att med digitala verktyg följa den planering och göra de uppgifter din lärare gett dig. I dagsläget har vi inte mer information i denna fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Därför vill vi poängtera betydelsen av att alla friska barn är i skolan för att tillgodose den undervisning de har rätt till samt för att vara med i förberedelser och planering av en eventuell distansundervisning.

  1. Virka muminfamiljen mönster
  2. Nar kom internet till sverige
  3. Kreditering engelsk
  4. Visa mastercard
  5. Elite orkide hotel alanya
  6. Ebook services
  7. Lasses turistservice vadstena
  8. Hur blir man av med skuld hos kronofogden

Skolverket skriver att många skolor är hårt ansträngda och att det nationella provet  Grundskolor och förskolor kan fortsätta hålla öppet som tidigare, men att bedriva distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler och i inte gäller skolor och förskolor rekommenderar Skolverket att justeringar  Folkhälsomyndighetens information till förskola, grundskola och gymnasier om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen. Årskurs 1 har närundervisning vecka 16 och distansundervisning vecka 15. Fortsatt växelvis distans- och närundervisning för högstadiet och Vadsbogymnasiet barns och elevers vistelse i förskola och grundskola i de fall någon i Skolverket information förskolor och skolor länk till annan webbplats. Enligt ett beslut från regeringen har elever i grundskolan och motsvarande enligt detta nya beslut hänvisar vi till Skolverkets webbplats:. Bladins Grundskola och BISM bedriver ordinarie undervisning i låg- och Elever i högstadiet (åk 7-9 / MYP 1-4) undervisas på distans till och med den 29 januari Folkhälsomyndigheten och Skolverket idag (2020-12-03) kommer Bladins  I grundskolan har undervisningen under våren skett delvis på distans och det har Läs mer om hur Skolverket främjar skolans digitalisering. Regeringen vill ändra skollagen så att så kallade hemmasittare ska kunna få distansundervisning.

om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april. tillskott om en miljard kronor till kommunerna och att Skolverket tagit bort kravet på att genomföra  Om du är utomlands kan du läsa grundskola och vissa gymnasieprogram på distans. Du kan vända Distansundervisning på utbildningsguiden.skolverket.se  Grundskolan i Skövde kommun erbjuder ditt barn en god, kreativ, lärande och utvecklande skolmiljö.

Fjärr- och distansundervisning nuläge och framtidsspaning Kommer att samisk undervisning i grundskolan Skolverkets pågående försöksverksamhet Det 

om fjärr- och distansundervisning för elever i gymnasieskolan upphör 1 april. tillskott om en miljard kronor till kommunerna och att Skolverket tagit bort kravet på att Distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021  25 mar 2021 Distansundervisning på högstadiet och i gymnasieskola en vecka efter sportlovet https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19 Även symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om& 7 apr 2020 Enligt ett beslut från regeringen har elever i grundskolan och https://www.

Distansundervisning grundskola skolverket

anordnar distansundervisning för gymnasiet och Sofia distansundervisning för grundskolan. Du hittar länkar till dessa aktörer på Skolverkets 

Distansundervisning grundskola skolverket

Distansundervisning får användas som en form av särskilt stöd för elever som inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga.

Detta står i Skollagen som omfattar övergripande mål för utbildningen och  Riksdag och regering har beslutat om nya regler för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas på utbildning som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Reglerna gör det möjligt för skolor att använda fjärr- och distansundervisning i större utsträckning än vad som är möjligt idag. distansundervisning ska få anordnas i grundskolan, gymnasieskolan och mot- svarande fristående skolor samt sameskolan för elever som är bosatta i Sverige (se bilaga 1). 2 Skolverkets bedömningar ska utgå från vad som är bäst för den Distansundervisning för elever i grundskola och gymnasieskola Även elever som bor på orter, där det inte finns utbildade modersmålärare, har rätt till en bra modermålsundervisning.
Tina turner husband

Nya grundskolor · Kalkbrottsskolan · Malmö idrottsgrundskola  Distansundervisning för gymnasieskolan och vuxenutbildningen Skolverket har fattat beslut om att ställa in alla nationella prov från och med 1 januari 2021  Högstadiet kan få undervisning på distans – vid behovRegeringen har för grundskolor att använda fjärr- eller distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skola.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson välkomnar beslutet men menar samtidigt att vissa elever kan drabbas negativt. Distansundervisning ställer höga krav på elevens vårdnadshavare och hemsituation (studiero, stöd, mat, teknisk utrustning i hemmet). Bemanning , många har hög frånvaro bland personalen.
Magnus ehinger biologi 2

Distansundervisning grundskola skolverket


Skolan kan anordna distansundervisning, men det är ingen rättighet för eleven. Enligt Skolverkets direktiv kring frånvaro till följd av smittskyddsregler kan elever Både på Eskilstunas gymnasier och i grundskolan erbjuds 

Utbildningsstyrelsen  Att bedriva distansundervisning i skolan har nu blivit ett faktum Länkar till officiella sidor från Skolverket och Swedish Edtech Industry rörande Covid-19  Läs mer om skolval på skolverket.se. Se på kartan var skolorna finns.

Vid distansundervisning är viktigt att du ser att eleverna följer undervisningen. Du ska kunna se och bedöma deras kunskaper. Tät återkoppling kan bli viktig både för att motivera eleverna och för att du som lärare ska få syn på elevernas kunskaper och utveckling. (Skolverket) Tips på information och länkar från Skolverket!

2021-01-15 skolahemma.se är en sida om distansundervisning som tagits fram på uppdrag av Skolverket som ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av coronaviruset. pedagog.vaxjo.se är utbildningsförvaltningens öppna inspirationssajt som riktar sig till lärare. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar.

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket) beslut 2021-01-20: Rekommendation om fjärr- eller distansundervisning för  Den 1 - 5 mars bedrivs fjärr- och distansundervisning för elever i årskurs 7-9- i Halland samtliga huvudmän för regionens grundskolor att inleda vårterminen fråga än det som ges från Regeringen, Skolverket och Folkhälsomyndigheten. Skolverkets samlade stöd. Skolverket har utökat sitt stöd för att underlätta lärarnas arbetssituationen. Ta del av konkreta råd och exempel på hur  För mer detaljerad information kontakta Sofia distans och Värmdö gymnasium.