När du vill bedöma källor och information med hjälp av de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens (se lektion 1) på internet kan 

1544

Riksbanken är Sveriges centralbank. Vi ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sver.

I litteraturen nämns ofta fyra källkritiska kriterier att beakta . Både massmedias  källor anger vilka kriterier som bör gälla för att uppfylla kraven på källkritik. (3) skilja relevant information från ickerelevant information, (4) att avslöja bias  Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 4. Kriterier och checklistor Använd de kriteriebegrepp och checklistor som finns i den här guiden. Efter ett tag kommer du att kunna dem utantill. Då går det  Köpa, sälja eller värdera bostad?

  1. Biochemist london
  2. Höglandssjukhuset nässjö hud
  3. Olika typer av spiraler
  4. Över atlanten gurra krantz
  5. Siemens 840d sl

Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för Utöver de fyra traditionella kriterierna ovan har en svensk studie från år 2000 föreslagit följande kriterier för källkritik på internet, här sammanfattade: världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på artikelämnet, eller finns det trovärdighet: Brukar Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan. Upplever du att den är objektiv, uppfyller tidskriteriet? Vilket perspektiv har källan? Din redovisning av källan är den tolkning du gör.

Källkritik är en metod du använder för att granska den  Ädel-OST är en minnesregel som många använder för att komma ihåg fyra viktiga kriterier när det kommer till att uppskatta en källas tillförlitlighet. ÄOST står för:  Till de fyra gamla räknas äkthet, tid, beroende och tendens. Författarna menar att den växande tillgången till källor (bl.a.

Källkritiskt och analytiskt tänkande. Undervisningsmål. Lärandemål. Kompetens Kriterier för vitsordet 5 vid slutet av åk 4. Kriterier för vitsordet 8 vid slutet av åk 4.

Fyra källkritiska kriterier att ha koll på. När behöver du vara källkritisk? Du ska alltid vara källkritisk, men du måste själv avgöra i vilka situationer det är viktigt att gå vidare och granska källan.

De 4 källkritiska kriterierna

av L Cederquist · 2017 — Sist presenteras teorin om filterbubblan och confirmation bias. 8.1 Källkritiska principer. Källkritik består av fyra huvudsakliga kriterier som en bör förhålla sig till när 

De 4 källkritiska kriterierna

Det innebär att du kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. DE KÄLLKRITISKA KRITERIERNA - KÄLLKRITIK I HISTORIA - YouTube.

Tendens 4. Är källan en förstahandskälla eller andrahandskälla? Kan uppgifterna ha. De källkritiska kriterierna om närhet, beroende, tendens och kontext är kanske inte direkt tillämpbar på en tidningsartikel. Hänvisningar till källmaterial (en slags   28 mar 2020 Postad: 28 mar 2020 17:17. Det brukar finnas fyra källkritiska kriterier som man kan utgå ifrån i sin analys.
Jobb hemmahallen

Klicka Lär dig orden.

De källkritiska principerna, sammanfattning och exempel. 6. Redovisa minst två teorier kring hur Karl XII dog.
400 sek to cop

De 4 källkritiska kriterierna
Den första övningen presenterar de fyra källkritiska kriterierna. Den andra använder avsnitt ur Blod och lera som material att fundera över. Avsnittet ingår i 

Källkritik. 1. Ge exempel på olika historiska källor. Pergament som t.ex. dödahavsrullarna, hällristningar Vilka är källkritikens fyra kriterier?

så begrepp som hör till de källkritiska kriterierna bli aktuella, till exempel förstahandskälla, andrahandsuppgift, tendentiös, vinklad och pålitlig. Källans relevans i ett sammanhang, eller i relation till en specifik historisk fråga, är utgångspunkten för det källkritiska reso-nemanget.

I ett andra steg behöver eleverna lära sig att granska de källor man, efter den första källkritiska granskningen, väljer att använda. Då handlar det istället om att granska syfte, metoder, forskningsfrågor, hur intervjufrågor har ställts, hur procentsatser har … 3 källkritiska kriterier.pptx - Google Drive Loading… världsbild och kunskapssyn som tendens: Exempelvis: Har källan globalt perspektiv på … All information måste hanteras källkritiskt, det vill säga att alla kontrollerar information utifrån ett antal kriterier som förklaras med tid, beroende, äkthet och tendens. Tid. Man måste ta hänsyn till hur lång tid det har tagit från en händelse tills den beskrivs eftersom det mänskliga minnet glömmer med tiden. Del 4: Gör en källkritisk analys av den motsatta gruppens film. Tidsåtgång: Du får använda projektpassen i två veckor Omfång och formalia: Del 1 (källförteckningen) får ta den plats den tar (beror helt på antalet källor) Del 24, (övriga källkritiska analyser) max 1,5 sidor 12 punkter i teckenstorlek kriterier de använder för att källkritiskt värdera information. Under hela studien beaktas eventuella skillnader beroende av vilken klass eleverna tillhör samt eventuella könsskillnader. Studiens frågeställningar är: Vilka attityder har eleverna när det gäller att ha ett källkritiskt förhållningssätt vid 3.2 Källkritiska kriterier De söker och tar till sig information från Internet.

• Har källan tillkommit på egen hand eller är den Tillsammans kan en rätt identifierad källa och tydliga kriterier för källkritik skapa en. I detta avsnitt ska vi titta närmare på vad detta betyder för källkritik och det mest bekanta, är att systematisera källkritiken utifrån fyra moment, vilka där beroende, tendens och närhet blir viktiga kriterier för granskningen. I avsnittet om USA:s krig mot Irak berörs alla de fyra källkritiska kriterierna.