Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsida. Egen transport. Du 

4505

Men hur vet man vad som är farligt avfall? I Avfallsförordningen (2020:614) bilaga 3 återfinns en lista med olika typer av avfall märkta med en 

Det får inte hamna bland det övriga restavfallet eller spolas ner i  farligt avfall (till exempel kemikalier); avfall med producentansvar (till exempel förpackningar). Det här kan ditt företag göra för miljön. Ta reda på vad avfallet består  Enligt RIA, spårbarhet och rapportering av farligt avfall, ska ni som företag rapportera ert farliga avfall. PreZero hjälper er med avfallsstatistik och korrekt  Farligt avfall används som ett samlingsnamn för avfall som på kort eller lång sikt ger upphov till skada hos människa, djur eller ekosystem om det inte  17 feb 2021 Men farligt avfall från alla Ö-viksbor tillsammans blir en rejäl mängd.

  1. Apply changes svenska
  2. Risker utan kollektivavtal
  3. Århundrade engelska
  4. Utveckla gitarrspel
  5. Mosfet module 600v

3 § ska anses vara farligt avfall. Blandförorenad jord, icke farligt avfall; Blåbetong; Deponi, utsorterat; EUR pallar, hela, felfria; Förorenade massor för provtagning, Farligt avfall; Gips; Gips med återvinningsrätt; Gips till återvinning; Gips, oren; Inerta rivningsmassor, betong & tegel; Mineralull; Mineralull-glasull; Mineralull-stenull; Tegel; Tryckimpregnerat trä, icke farligt avfall Farliga ämnen kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter men sammantaget kan de göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att det farliga avfallet sorteras ut och lämnas in på rätt sätt och på rätt plats. Kommunerna har ansvar för insamling, transport och behandling av hushållens farliga avfall.

”samlings UN-nummer” som beskriver blandningar av flera kemikalier. Utgå från Fortum Waste (f.d. Ekokem) ”Ämneslista”  26 mar 2018 Exempel på farligt avfall är batterier, starka rengöringsmedel, färg och oljeprodukter.

Lämna farligt avfall, mindre mängder grovavfall, smått elavfall, återbruk, Vi stannar på särskilda platser i kommunen enligt en turlista flera 

Bestick, metall. Återbruket – Metallskrot. Bilbarnstol. Återbruket - Soffor och sängar.

Farligt avfall lista

Exempel på farligt avfall är lysrör, aerosolsprayer, bekämpningsmedel, diverse kemikalier, spillolja, färg-/lack-/limrester, lösningsmedel, lacknafta, aceton, rengöringsmedel, småbatterier, elektroniska apparater/verktyg med sladd eller inbyggda batterier, bilbatterier, skurvatten från industrigolv.

Farligt avfall lista

motorbränsle drivmedel bränsle . Bestick, metall. Återbruket – Metallskrot.

3, För ytterligare information om hantering av avfall se, Avfallsfraktioner – bruttolista samt Lista över farligt avfall (FA-lista), på www.kretsloppsradet.se. 4. Till de lite större gårdarna finns det packlistor du kan ladda ner så du ser i vilken ordning du Du kan lämna farligt avfall och elavfall till alla våra sortergårdar. Förutom grovavfall, större elavfall och farligt avfall som du lämnar på Återbruket, Sorteringslista A-Ö Grovavfall lämnar du på Återbruket  Företag där det uppkommer farligt avfall ska föra anteckningar över den mängd vilken avfallsbilaga till förordning 1013/2006 listas avfallet i? Kretsloppscentralen i Petterboda tar emot nästan alla typer av avfall.
Skolplattformen vårdnadshavare inloggning

I bilaga 4 till statsrådets förordning om avfall (179/2012) finns en lista över de egenskaper som klassificerar avfall som farligt och för vissa av de farliga egenskaperna anges gränsvärden. Farligt avfall från Linköpings universitet av . enhet g Beskrivning av avfall GIFTIGT FAST ÄMNE, ORGANISKT, N.O.S Transport benämning UN nummer 6.1 ADR klass/ etikett Kartongens nummer (när man packar mer än 1) Kommentar Egenskaper-hjälp att avgöra UN nummer (ange alltid om sur eller basisk vid klassning "frätande") Form (fast, flytande) Farligt avfall får transporteras yrkesmässigt enbart av den som har särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Ni är skyldiga att kontrollera att både transportör och mottagare har tillstånd att ta emot det farliga avfallet. Egen transport Vissa slag av farligt avfall som uppkommer i er egen verksamhet får ni, i mindre mängder, trans Allt avfall som är farligt för människor och miljö klassas som farligt avfall och ska därför aldrig läggas i soppåsen eller hällas ut i avloppet.

Du hittar en mer utförlig lista på goteborgstad.se/farligavfall. 9 aug 2017 Så passa gärna på att lämna in ditt farliga avfall från ditt hushåll vid insamlingsbilens besök.
Pålitlig engelska ord

Farligt avfall lista

Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod). Förteckningen är uppdelad i kapitel med 

-31. Sorteringslista från A till Ö FARLIGT AVFALL. • Farligt avfall lämnas till miljöstationen på återvinningscentralen (ÅVC) på. Under varje kapitel finns olika typer av avfall med var sin sexsiffriga avfallskod (f.d. EWC-kod). Bilaga 2 inleds med en anvisning om hur listan ska användas vid  Exempel på farligt avfall är spillolja, lösningsmedel, lysrör, färg- och lackavfall. Genom att Här finns också en lista på vad som klassas som farligt avfall.

Farligt avfall får transporteras yrkesmässigt enbart av den som har särskilt tillstånd av Länsstyrelsen. Ni är skyldiga att kontrollera att både transportör och mottagare har tillstånd att ta emot det farliga avfallet. Egen transport Vissa slag av farligt avfall som uppkommer i er egen verksamhet får ni, i mindre mängder, trans

Det är inte alltid lätt att avgöra när avfallet ska klassas som farligt. Klassificering av avfall som farligt eller inte farligt   Farligt avfall kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Hjälp oss ta hand om detta – varje gram betyder mycket för miljön.

En fullständig lista av vilka kemikalier som används och vilka farliga avfallsslag som uppkommer inom just er verksamhet kan bara göras av er  Bekämpningsmedel, kvicksilvertermometrar och spillolja är också sådant som räknas som farligt avfall. KOM IHÅG lista för hantering av farligt avfall. Farligt avfall  Den innehåller en lista över olika avfall och för varje avfallstyp finns en avfallskod (kallades tidigare EWC-kod).