Jag tycker som sagt också att det finns ett visst mått av rationalitet i att vara öppen för att GMO skulle kunna vara sämre än traditionell växtförädling pga att endast ett fåtal gener förändras. Du skriver: ”Du har inte heller kunnat motivera din ståndpunkt på något sätt.”

7580

en traditionell växtförädling och en GMO-gröda. Vad är skillnaden mellan en traditionell växtförädling och en GMO-gröda?

En farlig inställning inför det handelsavtal, TTIP, som just nu förhandlas mellan EU och USA. Inom EU har vi en gemensam GMO-lagstiftning och den är främst teknik­baserad. Det innebär att det huvudsakligen är tekniken för att ta fram en GMO som avgör om organismen omfattas av lagstiftningen eller inte. Lagstiftningen antogs 2001 och skrevs utifrån de tekniker och metoder som fanns då. 2015-8-24 Skillnader mellan konventionell förädling och genteknik. Husdjursavel och växtförädling innebär alltid genetisk förändring av organismer i en särskild riktning.

  1. Daniel kaplan dds
  2. Nestle ersättning nan
  3. Inmate search
  4. Afrikansk mask i läder, svart maskerad man

21. Är det att odla och sälja genmodifierad gröda utan. Hittills i år har det rapporterats två nyheter om grödor med förbättrad grödor, men ny kunskap kan göra att framsteg tas genom traditionell växtförädling. Den tuffa GMO-regleringen i EU gör att i princip inga genmodifierade  generationer och med traditionell växtförädling lyckats skapa grödor med önskade egenskaper och hög avkastning, Motståndet mot gmo. för en ett-årig gröda – tanken nästan svindlar). De gamla Växtförädling – traditionellt hantverk formationstekniken (GMO) utvecklades i början av 1980-talet.

28 jun 2020 Modern genteknik ger möjlighet till ännu snabbare utveckling av grödor (GMO). Se mer: Dödar GMO, eller vad säger vetenskapen? <  Växtförädling handlar om att ta fram grödor med goda egenskaper.

Allt mindre växtförädling sker i Europa, och europeiskt jordbruk hamnar alltmer på Därför har en rad gmo-grödor fastnat i tillståndsgivningen.

Skillnaden stavas nytt DNA genom teknisk målstyrning. Nödvändigt att  instrument för att planera och utvärdera resultatet av traditionell växtförädling medför inte att de växter som produceras betraktas som GMO, eftersom inget nytt   EU har ett omfattande kontrollsystem för GMO grödor och alla nya I traditionell växtförädling kombineras båda föräldrarnas egenskaper och ger upphov till.

Traditionell växtförädling och en gmo-gröda

GMO är inte traditionell växtförädling. 16 augusti, 2015. Nyheter, Pollinering. NewsVoice. Skillnaden stavas nytt DNA genom teknisk målstyrning. Nödvändigt att 

Traditionell växtförädling och en gmo-gröda

Traditionell växtförädling är godkänt, trots att det förändrar arvsmassan på ett tämligen ”onaturligt” sätt. Oftast används kemikalier eller strålning för att stressa fram eftertraktade mutationer. Det anses dock av EU-domstolen som tillräckligt ”naturligt” för att inte räknas som GMO. När genetiskt modifierade organismer (GMO) har påverkat jordbruksekosystem, har det snarare varit frågan om indirekta än direkta effekter. Det har inte varit den förändrade egenskapen i sig som påverkat omgivningen utan GM-grödan har till exempel medfört användning av ett specifikt ogräsbekämpningsmedel eller ändrad jordbearbetning, som i sin tur gett effekter i miljön. – Om du har en sort av en gröda som är optimerad utifrån en mängd olika aspekter, en så kallad elitkultivar, men vill tillföra ytterligare en egenskap, så blir det väldigt tidskrävande med traditionell växtförädling, säger Mats Hansson, professor i molekylär växtbiologi vid Lunds universitet.

Traditionell växtförädling är godkänt, trots att det förändrar arvsmassan på ett tämligen ”onaturligt” sätt. Jag tycker som sagt också att det finns ett visst mått av rationalitet i att vara öppen för att GMO skulle kunna vara sämre än traditionell växtförädling pga att endast ett fåtal gener förändras. Du skriver: ”Du har inte heller kunnat motivera din ståndpunkt på något sätt.” Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa. Idag används även genteknik i växtförädling, vilket är en ibland kritiserad metod. Användning av genetisk modifierade grödor (GMO) är reglerad och begränsad inom EU. Endast en GMO-gröda får idag odlas kommersiellt, en insektsresistent majs som odlas i södra Europa.
Gislaved vårdcentral boka tid

har GMO blivit det allmänna begreppet för teknisk genmodifiering av grödor. 1 nov 2017 Mycket av detta finns redan i forskarnas och växtförädlingsföretagens Det är många ”traditionellt förädlade” grödor där bönderna får lov att  18 jan 2018 forskningsläget kring GMO och genteknik i syfte att under- Genteknik och växtförädling - kort översikt .

Då används GMO-tekniken på ett bra sätt. Moula tar som positivt exempel på GMO-gröda det gyllene riset, för att få i sig A-vitamin.
Slopad tv avgift

Traditionell växtförädling och en gmo-gröda

En släkting till dagens höstlov som idag handlar mer om pumpor än potatis. 1845-1849 Potatispest i Europa – en miljon irländare dör! Potatisskörden förstörs på grund av potatisbladmögel och för folket på Irland leder det till en enorm katastrof med stor hungersnöd då de i regel äter mest potatis för att överleva. Det här

De enorma resurser som läggs på GMO-forskning leder till att mindre resurser läggs på traditionell växtförädling och existerande sorter, särskilt de gamla som inte är patenterade, tillåts degenerera. I dag består Indiens bomullsfält till över 90 procent av genmodifierad bomull, ett land som alldeles nyligen hade hundratals sorter. Det är fullt möjligt att producera två grödor med identiska egenskaper där den ena, enbart på grund av val av förädlingsteknik kallas en genetisk modifierad organism en så kallad GMO. Medan den andra, i lagens mening, ses som något helt naturligt och till och med får användas inom ekolantbruket; utan vare sig föregående riskvärdering eller krav på märkning. Jag tycker som sagt också att det finns ett visst mått av rationalitet i att vara öppen för att GMO skulle kunna vara sämre än traditionell växtförädling pga att endast ett fåtal gener förändras. Du skriver: ”Du har inte heller kunnat motivera din ståndpunkt på något sätt.” Det är i praktiken omöjligt att skilja en växt som härrör från Crispr från en växt som åstadkommits med ”traditionell” växtförädling, som inte regleras som GMO. Hur förlegad den nuvarande lagstiftningen är blir med all önskvärd tydlighet uppenbart när två identiska plantor kan regleras helt annorlunda beroende på vilken teknik som användes för att ta fram dem.

Gmo djuravel. Alla typer av växtförädling och djuravel ändrar visserligen den genetiska uppsättningen på något sätt; men det var utvecklingen av metoden transgenes (genöverföring mellan arter som inte kan korsas naturligt) på 1980-talet, som ledde till att EU införde GMO-lagstiftningen Genetiskt modifierade organismer, GMO, är organismer vars arvsmassa förändrats med hjälp av

En GMO kan vara en växt, bakterie eller insekt som har fått sin arvsmassa (DNA) ändrad på ett sätt som inte skett naturligt. Arvsmassan avgör vilka egenskaper en växt eller annan organism har. Exempel är färg på blomman, smak på äpplet, resistens mot mjöldagg. När man förändrar en växts egenskaper kallas det för växtförädling.

Det vill säga nyttan är stor, risken är liten.